Verenigingen

't Zal Wel Gaan

‘t Zal Wel Gaan is het vrijdenkerscollectief van Gentse studenten van unief en hogescholen. Het komt elke dinsdagavond samen voor rijkelijk bevloeide discussies bij kaarslicht onder de leuze “niemands knecht, niemands meester!”

Actief Linkse Studenten

Actief Linkse Studenten/Scholieren is een politieke studenten- en scholierenorganisatie met een duidelijk antikapitalistisch programma. We willen via onze organisatie jongeren oproepen om zelf actief de verdediging van hun rechten op te nemen. We zijn actief in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, en we werken nauw samen met Etudiants de Gauche Actifs (EGA) langs Franstalige kant.

Christen Democratische Studenten

Politieke studentenvereniging die er naar streeft, los van enige partijpolitiek, studenten warm te maken voor politiek in het algemeen en de christendemocratie in het bijzonder.

Comac

Comac is een progressieve studentenbeweging voor anti-kapitalisme, feminisme, antiracisme en solidariteit! ✊

Jong N-VA UGent

Jong N-VA UGent werd in 2007 opgericht en is een Vlaams-republikeinse studentenvereniging gelieerd aan Universiteit Gent. Tot doel heeft de vereniging geïnteresseerden op een studentikoze manier wegwijs te maken in het politieke leven.

Jongsocialisten StuGent

De Gentse afdeling van de socialistische jongerenbeweging Jongsocialisten. Wij staan voor rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid.

Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, afdeling Gent, is een studentenvereniging die zich plaatst rond nationaal-conservatieve principes. Gesticht in 1887 is het de oudste Verbondsafdeling en tevens een van de oudste studentenverenigingen van Vlaanderen. Het Gentse Verbond heeft een politieke en studentikoze werking, en behoort tot de koepel van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond.

Liberaal Vlaams Studentenverbond

Het Liberaal Vlaams Studenten Verbond Gent verenigt sinds 1930 studenten die het liberale gedachtengoed genegen zijn. We organiseren lezingen en debatten om actuele problemen te verkennen en liberale perspectieven te bieden. Daarnaast zijn we ook een hechte vriendengroep. We zetten daarom ook in op clubavonden, interne opleidingen en studentikoze activiteiten. We omschrijven ons als kritisch, studentikoos, partij onafhankelijkheid en vooral liberaal.

Politiek en Filosofisch Konvent

Het PFK groepeert de politieke, filosofische en levensbeschouwelijke verenigingen aan de UGent. Dit konvent is de uitgelezen plaats om je aan te sluiten bij een ideologische, filosofische of politieke beweging.

Vereniging voor de Verenigde Naties Youth

VVN Youth Gent, de Gentse afdeling van de jongerenafdeling van de Vereniging voor de Verenigde Naties is een vereniging door en voor geëngageerde studenten. Via deze pagina zullen we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten en het belangrijkste VN - nieuws. Missie We houden ons bezig met internationale thema's die op de agenda van de VN staan, of volgens ons op de agenda van de VN zouden moeten staan. Tevens proberen we het belang van internationale samenwerking te benadrukken in al onze activiteiten, de beginselen en principes van de VN zijn daarbij een belangrijke leidraad. Algemene informatie Spreken de Verenigde Naties, de diplomatie en de internationale politiek je aan, en zou je graag actief meewerken binnen onze vereniging? Neem dan zeker ook een kijkje op de facebookpagina van VVN Youth of stuur een mailtje naar youth@vvn.be, of kijk eens op onze website onder het tabblad 'chapters' om meer te ontdekken over de werking in jouw studentenstad.

Zaytouna

Zaytouna is een Gentse islamitische studentenvereniging met als doel het verenigen van moslimstudenten en geïnteresseerden. Wij organiseren lezingen, uitlegavonden over verzen uit de Koran, ontspanningsactiviteiten en nog veel meer!