Student Associations

Christen Democratische Studenten

Politieke studentenvereniging die er naar streeft, los van enige partijpolitiek, studenten warm te maken voor politiek in het algemeen en de christendemocratie in het bijzonder.

Politiek en Filosofisch Konvent

Het PFK groepeert de politieke, filosofische en levensbeschouwelijke verenigingen aan de UGent. Dit konvent is de uitgelezen plaats om je aan te sluiten bij een ideologische, filosofische of politieke beweging.

Zaytouna

Zaytouna is een Gentse islamitische studentenvereniging met als doel het verenigen van moslimstudenten en geïnteresseerden. Wij organiseren lezingen, uitlegavonden over verzen uit de Koran, ontspanningsactiviteiten en nog veel meer!